Firma submenu_ind  Nasz zespół submenu_ind  Trenerzy submenu_ind  Tomasz Chyrchel

TOMASZ CHYRCHEL

syl3.jpg

 • Psycholog ze specjalizacją z psychologii twórczości i zarządzania zasobami ludzkimi
 • Trener, doradca kreatywności, pedagog.
 • Od 6 lat praktyk pracy w rozwoju umiejętności miękkich.
 • Jako trener prowadzi warsztaty z zakresu treningu kreatywności, kreatywnego rozwiązywania problemów, wdrażania proinnowacyjnych rozwiązań w biznesie, tworzenia klimatu dla kreatywności w firmie, umiejętności coachingowych i mentoringowych.
 • Twórca własnej metodologii pracy warsztatowej powstałej w oparciu o wiedzę z zakresu psychologii, kreatywności, doświadczenie zdobyte w pracy jako trener i coach, oraz przy współpracy z międzynarodowymi instytuacjami zajmującymi się badaniem kreatywności i innowacyjności w biznesie
 • Ukończył Szkołę Trenerów Kreatywności Grupy TROP oraz Międzynarodową Szkołę Coachów i Trenerów w Bukareszcie organizowaną w ramach struktur Komisji Europejskiej.
 • By stale poszerzać swoją wiedzę z zakresu treningu umiejętności miękkich pracuje w środowisku akademickim prowadząc nowatorskie projekty mentoringu i action planu dla studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
 • Współzałożyciel Instytutu Społecznych Działań Międzykulturowych, w ramach którego jest odpowiedzialny za merytoryczne i organizacyjne wsparcie programów mentoringu międzykulturowego i szkoleń z zakresu umiejętności miękkich (coaching, mentoring, komunikacja, kreatywność, autoprezentacja).
 • Aktywny członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, Creativity Coaching Association i International Mentoring Association.
 • Jako pedagog prowadzi wakacyjne warsztaty z psychologią dla dzieci i młodzieży z rozwoju asertywności, komunikacji z rówieśnikami i samooceny.
 • Prywatnie aktor teatru improwizacji i pasjonat ludzkiej kreatywności.

X

Bądź z nami w kontakcie!