Co nas wyróżnia submenu_ind  Własna metodologia

Własna metodologia prowadzenia szkoleń

Stworzona na fundamencie sprawdzonych najefektywniejszych technik i narzędzi pracy z ludźmi – ułatwiających im doświadczanie, skuteczne komunikowanie oraz pozytywne zmiany.

 

Podczas pracy trenerskiej dla różnych firm przetestowaliśmy wiele technik mających przykuwać uwagę Uczestników, skutecznie do nich docierać z przekazem, a także takich, które najsilniej wpływają na zmianę nieefektywnych zachowań. Wybraliśmy te najskuteczniejsze i to na ich podstawie tworzymy programy naszych szkoleń. Stale poszerzamy zakres możliwych narzędzi warsztatu trenerskiego.

 

Uważamy jednak, że jest kilka cech, które niezmiennie powinny wiązać się z procesem szkolenia:

 

  • Poczucie bezpieczeństwa pozwalające na efektywną i komfortową pracę Uczestników.
  • Przyczynowo-skutkowy tok realizacji programu ułatwiający zrozumienie i przyswojenie treści szkolenia.
  • Doświadczanie i możliwość wymiany doświadczeń między Uczestnikami, bo to one najskuteczniej pokazują określone zachowania i ich skutki.
  • Bazowanie na mocnych stronach Uczestników.
  • Samoświadomość – odkrywając ją i rozwijając docieramy do sedna problemu.
  • Konkretne rozwiązania, którym trener poświęca czas na szkoleniu umożliwia skupienie się na kompetencjach wymaganych wobec Uczestników w konkretnej pracy, na danym stanowisku.
  • Ustalenie celu wypracowywane przez każdego z Uczestników indywidualnie pod koniec szkolenia w formie Planu Rozwoju do wdrożenia po jego zakończeniu.
PROJEKTOWANIE:
- PROCES PRZYCZYNOWO – SKUTKOWY
- LOGICZNOŚĆ I CELOWOŚĆ DZIAŁAŃ TRENERA ORAZ UCZESTNIKÓW

Dobrze zaprojektowane szkolenie jest procesem przyczynowo – skutkowym, gdzie każdy element musi mieć głęboki sens. Działanie trenera wskazuje na uwikłanie zachowań Uczestników w proces, gdzie modyfikując swoje reakcje zmieniamy reakcje otoczenia na takie, których byśmy pożądali.

KOMFORT UCZESTNIKÓW

Podczas prowadzenia szkolenia tworzymy atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa, co w naturalny sposób zwiększa aktywność Uczestników i pozytywnie wpływa na efektywność nauki.

DOŚWIADCZANIE I DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIEM

Najskuteczniejszym sposobem na nabycie i udoskonalenie własnych umiejętności jest działanie. Podczas warsztatów Uczestnicy mają możliwość doświadczania, dzięki czemu przekonują się, co w ich pracy może być najbardziej skuteczne. Dodatkowo, dajemy przestrzeń Uczestnikom do dzielenia się swoimi doświadczeniami – wiemy, że jest to źródło niepowtarzalnej wiedzy.

WYPRACOWYWANIE ROZWIĄZAŃ

Na szkoleniach poświęcamy uwagę tylko najistotniejszym zagadnieniom, które zostały wcześniej określone dzięki szczegółowemu badaniu potrzeb. Najważniejsza jest praktyka i wspólne wypracowywanie skutecznych rozwiązań trudnych sytuacji.

POGŁĘBIANIE SAMOŚWIADOMOŚCI

Prawdziwa zmiana nie odbywa się nigdy na płaszczyźnie zmiany zachowań. Jest procesem znacznie głębszym. Wypływa z poznania własnych pragnień, wartości, z poznania siebie. Głęboka refleksja jest pierwszym krokiem do zmiany postaw, które w efekcie będą obserwowalne w zachowaniach.

KONCENTRACJA NA MOCNYCH STRONACH I WZMACNIANIE ZASOBÓW

Prowadząc szkolenia, odkrywamy z Uczestnikami ich zasoby, potencjał. Skupiamy się na tym, co dobre – i od tego wytyczamy szlak do osiągnięcia własnego szczytu. W wyznaczoną drogę znacznie łatwiej jest wyruszyć będąc pewnym swoich możliwości niż pamiętając jedynie o własnych ograniczeniach i niedoskonałościach.

DROGA NA K2
- TWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU ROZWOJU - WSPARCIE POSZKOLENIOWE

Każdy Uczestnik kończy szkolenie wyposażony w indywidualny plan rozwoju. Szczegółowe opracowanie celów i sposobów ich osiągnięcia na najbliższą przyszłość pomoże mu wprowadzić trwałe zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Dodatkowo, przez 3 miesiące od realizacji szkolenia, Uczestnik ma kontakt z trenerem, który wspiera Go w dalszym rozwoju.


X

Bądź z nami w kontakcie!