Co nas wyróżnia submenu_ind  Nowoczesne spojrzenie na proces szkoleniowy

Nowoczesne spojrzenie na proces szkoleniowy

 

Zależy Państwu na tym, aby inwestycja włożona w zasoby ludzkie firmy przyniosła wymierne korzyści?

 

By zwiększyć efektywność procesu rozwojowego, w cenie szkolenia oferujemy uczestnikom kilkumiesięczny program wsparcia przy wdrażaniu zdobytych umiejętności. W tym czasie uczestnicy mają dostęp do nowoczesnych narzędzi poszerzania wiedzy i doskonalenia nowo nabytych umiejętności (poprzez webquesty, webinary, ćwiczenia i case study udostępniane online), jak również mają możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem prowadzącym.

 

Model procesu szkoleniowego, który prowadzimy powstał w oparciu o istniejące na rynku i według nas najbardziej efektywne koncepcje prowadzenia projektów szkoleniowych. Szczególnie inspirujemy się modelem Szkolenia Efektywnego Biznesowo (SEB) autorstwa Pawła Kopijera.
 

Kluczową wartością modelu jest holistyczne podejście do rozwoju pracowników – a tym samym rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego niezależnie od formy szkolenia (otwarte, czy zamknięte) traktowane jest ono jako proces, a nie jednorazowe działanie.

 

Trzon modelu składa się z 4 stałych etapów realizowanych zarówno w ramach projektów rozwojowych, szkoleń zamkniętych, jak i szkoleń otwartych. Szczegółowe informacje na temat konkretnych działań prowadzonych na każdym etapie tego procesu, dopasowanych do jego formy - znajdują się po przejściu na interesującą Państwa formę szkolenia:
 


X

Bądź z nami w kontakcie!